Centraal veiligheidscomité

In het centraal veiligheidscomité zijn de individuele stouwers, vakbonden, havenarbeiders en CEPG vertegenwoordigd. Dit overlegorgaan is het havenoverkoepelend sluitstuk van de veiligheidsstructuur aan de haven van Gent. Het heeft als taak het veiligheidsbeleid in beide richtingen te evalueren. Concreet melden bedrijven problemen bij de implementatie van het beleid en vakbonden tekortkomingen in het beleid. In het centraal veiligheidscomité wordt ook verslag uitgebracht over de activiteiten van de centrale veiligheidsdienst.

Samenstelling werkgeversafvaardiging:

Gewone leden:

 • Peter Heyde, voorzitter
 • Hanna Behiels
 • Inge Vanneste
 • Pascal Eggermont
 • Thomas Steenhoudt

Plaatsvervangende leden:

 • Patrick Vercammen
 • Jacques Dubois
 • Freddy Wegge
 • Marnix Buysse
 • Peter Van den Broeck

Samenstelling werknemersafvaardiging:

Gewone leden:

 • Carlos Meire
 • Danny Gevaert
 • Andy Ongena
 • Davy Goethals
 • Koen Claeyssens

Plaatsvervangende leden:

 • Marc Ghys
 • Rudy Van Hecke
 • Kristof Ghewy
 • Johan Vandensteen
 • Bjorn De Groote

Secretariaat:

 • Kurt De Waele

Overzicht paritaire organen