Centraal veiligheidscomité

In het centraal veiligheidscomité zijn de individuele stouwers, vakbonden, havenarbeiders en CEPG vertegenwoordigd. Dit overlegorgaan is het havenoverkoepelend sluitstuk van de veiligheidsstructuur aan de haven van Gent. Het heeft als taak het veiligheidsbeleid in beide richtingen te evalueren. Concreet melden bedrijven problemen bij de implementatie van het beleid en vakbonden tekortkomingen in het beleid. In het centraal veiligheidscomité wordt ook verslag uitgebracht over de activiteiten van de centrale veiligheidsdienst.

Samenstelling werkgeversafvaardiging:

Gewone leden:

 • Matthieu Reyniers, voorzitter
 • Tino Mulle
 • Inge Vanneste
 • Pascal Eggermont
 • Peter Heyde

Plaatsvervangende leden:

 • Peter Van den Broeck
 • Jacques Dubois
 • Freddy Wegge
 • Marnix Buysse
 • Patrick Vercammen

Samenstelling werknemersafvaardiging:

Gewone leden:

 • Guy Ghewy
 • Danny Gevaert
 • Steven Laureys
 • Dirk Stevens
 • Koen Claeyssens

Plaatsvervangende leden:

 • Bart Kesteloot
 • Frank Buysse
 • Rudy Van Hecke
 • Kenneth Van Tornhout
 • Davy Goethals

Secretariaat:

 • Kurt De Waele

Overzicht paritaire organen