Omgevingscontext

 • Dit beroep wordt zowel binnen als buiten uitgeoefend waarbij de havenarbeid onderhevig is aan (atmosferische) wijzigingen
 • Dit beroep wordt uitgeoefend in shiften, 24/24 en 7/7
 • Dit beroep behelst een zeer grondige kennis van de veiligheidsvoorschriften en het strikt toepassen ervan
 • De werkopdrachten worden strikt afgebakend in de tijd en er heersen in veel gevallen deadlines, wat stressbestendigheid en resultaatsgerichtheid vraagt
 • De havensector kent reglementeringen, procedures,… betreffende kwaliteit, veiligheid, welzijn en gezondheid, die door alle actoren moeten nageleefd worden
 • De havenarbeider komt in contact met verschillende actoren (leidinggevenden, collega’s, bemanning,...)
 • In dit beroep is teamwork onontbeerlijk waarbij  communicatie, veiligheid en stiptheid op het werk een belangrijk onderdeel is
 • In dit beroep worden de werkzaamheden in wisselende teams uitgevoerd
 • In dit beroep moet op flexibele wijze gewerkt worden
 • In dit beroep moet op een methodische wijze gewerkt worden om de laad- en losoperaties vlot te laten verlopen
 • Er moeten in voorkomend geval zware repetitieve handelingen uitgevoerd worden die de nodige krachtsuitoefening vereisen
 • Dit beroep wordt uitgevoerd  in verschillende soorten laadruimten en daarbij dient rekening gehouden te worden met de daar aan verbonden risico’s
 • Aan de haven moet er ergonomisch gewerkt worden waarbij onder andere het correct tillen van lasten belangrijk is om letsels te voorkomen
 • Er wordt gewerkt op hoogte en in de diepte waarbij de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen in acht moeten genomen worden
 • De HACCP-normen moeten gerespecteerd worden bij het laden en lossen van voedingsproducten
 • De uitoefening van het beroep vraagt een sterke verantwoordelijkheidszin
 • De uitoefening van het beroep vereist het nemen van beslissingen binnen de eigen werksituatie

 

Handelingscontext

 • De havenarbeider moet oog hebben voor kwaliteit en tevredenheid van de klant door efficiënt, kwaliteitsvol en met oog voor veiligheid te werken
 • De havenarbeider moet zware lasten kunnen tillen, verplaatsen, … en met zwaar materiaal kunnen werken en hij/zij moet dit gedurende meerdere uren kunnen volhouden
 • De havenarbeider gebruikt  persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen
 • De havenarbeider gaat op constructieve en transparante wijze informatie uitwisselen met andere actoren (teamleden, leidinggevende, kuiper, kraanman, …)
 • De havenarbeider moet zelfstandig zijn werk kunnen uitvoeren en bij problemen contacteert hij de leidinggevende
 • De havenarbeider stelt afhankelijk van de bedrijfscontext, repetitieve of gevarieerde handelingen
 • De havenarbeider heeft aandacht voor gevaarlijke situaties en meldt deze aan de leidinggevende
 • De havenarbeider moet zorgvuldig gebruik maken van materieel.
 • De havenarbeider moet vakkundig en met de nodige verantwoordelijkheidszin werken om zowel zijn eigen veiligheid als de veiligheid van anderen en goederen te garanderen
 • De havenarbeider moet bijblijven met de ontwikkelingen binnen de sector, dit vergt leergierigheid en het volgen van verplichte opleidingen.
 • De havenarbeider moet een hoog reactievermogen bezitten
 • De havenarbeider moet zich continu concentreren tijdens laden en lossen
 • De havenarbeider moet de nodige inzet en doorzettingsvermogen hebben om een hoog tempo aan te houden
 • De havenarbeider dient zich bewust te zijn dat gemaakte fouten verstrekkende gevolgen kunnen hebben die een grote impact kunnen hebben op de medewerkers en/of de lading
 • De havenarbeider dient er zich er bewust van te zijn dat gemaakte fouten (verstrekkende) gevolgen kunnen hebben voor de bevolking, het milieu en de samenleving
 • De havenarbeider  respecteert de werkplek en houdt ze rein