Paritair Subcomité voor de haven van Gent

Het Paritair Subcomité voor de haven van Gent is opgericht bij het Koninklijk Besluit van 10 september 1974. Het is bevoegd voor alle werknemers en hun werkgevers die in de haven van Gent als hoofdzakelijke of bijkomstige activiteit havenarbeid verrichten.

In het Paritair Comité zetelen eenzelfde aantal werkgevers- als werknemersafgevaardigden, onder het voorzitterschap van de sociaal bemiddelaar, een hoger ambtenaar uit de Dienst Collectieve Arbeidsbetrekkingen van het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid.

Tot de taken van het Paritair Subcomité behoren o.m. :

  • het tot stand doen komen van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) ;
  • het voorkomen en bijleggen van collectieve geschillen tussen werkgevers en werknemers.

Binnen het Paritair Subcomité werd de arbeidsregeling aan de Gentse haven (codex) vastgelegd.

Voorzitters : Marc De Smet & Lieve Rams
Secretariaat : Peter Thys

Overzicht paritaire organen