Verzoeningsbureau ad hoc

Het Paritair Subcomité voor de haven van Gent kan in haar schoot een verzoeningsbureau organiseren. Dit bureau treedt bemiddelend op bij alle moeilijkheden i.v.m. de concrete toepassing van de wet op de havenarbeid of de codex, en dit op verzoek van de meest gerede partij bij het geschil. De werkgevers-en werknemersafvaardiging bepalen voor elk dossier afzonderlijk zelf hun delegatie. Iedere partij verschijnt zelf of kan zich ter zitting laten vertegenwoordigen, wordt gehoord en heeft het recht zich te verdedigen.

Op het einde van de zitting akteert de voorzitter in het proces verbaal van de zitting de oplossing van het geschil, ofwel stelt de voorzitter de niet-verzoening van de partijen vast.

Voorzitters : Marc De Smet & Lieve Rams
Secretariaat : Peter Thys

Overzicht paritaire organen