Opleidingscommissie

Binnen het Paritair Subcomité voor de haven van Gent is een Opleidingscommissie opgericht. Deze commissie is bevoegd voor de beroepsopleiding van havenarbeiders. Ze legt de minimumnormen vast waaraan elke gespecialiseerde havenopleiding moet voldoen.

Alle opleidingsaanvragen worden op voorhand ter goedkeuring voorgelegd aan de Opleidingscommissie die ze toetst aan de minimumvereisten. De commissie beslist tenslotte over de financiële tussenkomsten ten laste van de paritair beheerde sectorfondsen inzake opleiding.

Voorzitters : Marc De Smet & Lieve Rams
Secretariaat : Peter Thys

Overzicht paritaire organen