Contactcommissie en Cel Klachtenbehandeling (CKB)

Buiten de voornoemde officiële structuren werd een informele contactcommissie opgericht met als doel laagdrempelig en met beperkte degelaties alle mogelijke sociale dossiers te bespreken.

Overzicht paritaire organen