Centraal veiligheidscomité

In het centraal veiligheidscomité zijn de individuele stouwers, vakbonden, havenarbeiders en CEPG vertegenwoordigd. Dit overlegorgaan is het havenoverkoepelend sluitstuk van de veiligheidsstructuur aan de haven van Gent. Het heeft als taak het veiligheidsbeleid in beide richtingen te evalueren. Concreet melden bedrijven problemen bij de implementatie van het beleid en vakbonden tekortkomingen in het beleid. In het centraal veiligheidscomité wordt ook verslag uitgebracht over de activiteiten van de centrale veiligheidsdienst.

Overzicht paritaire organen