Informatie i.v.m. het wettelijk kader waarbinnen CEPG VZW opereert, vindt u oa. in:

  • Wet 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid (Lees meer ...)
  • Koninklijk Besluit 12 januari 1973 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité van het havenbedrijf (Lees meer ...)
  • Koninklijk Besluit 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het havenbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan (Lees meer ...)
  • Koninklijk Besluit 29 januari 1986 houdende erkenning van een werkgeversorganisatie ter uitvoering van artikel 3bis van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid (Lees meer ...)
  • Collectieve arbeidsovereenkomst 16.12.1993 houdende arbeidsregeling voor de losse havenarbeiders van de haven van Gent (Lees meer ...)