Koninklijk Besluit 12 augustus 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het havenbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan

  • Artikel 2:
    Idem artikel 1 K.B. 12.1.1973 (zie hoger).
  • Artikel 3:
    Overeenkomstig artikel 1 van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid mag niemand in de havengebieden havenarbeid laten verrichten door andere werknemers dan erkende havenarbeiders.

Overzicht wettelijk kader