Koninklijk Besluit 29 januari 1986 houdende erkenning van een werkgeversorganisatie ter uitvoering van artikel 3bis van de wet van 8 juni 1972 betreffende de havenarbeid

  • Artikel 1:
    De werkgeversorganisatie "Centrale Betaalkassen der Gentse Centrale der Zee- en Binnenvaartwerkgevers V.Z.W." (C.E.P.G.) genaamd, wordt erkend als enige lasthebber van de werkgevers die in het Gentse havengebied havenarbeiders tewerkstellen ten einde al hun verplichtingen te vervullen die wegens de toepassing van de arbeids- en sociale zekerheidswetgeving uit hoofde van die tewerkstelling voortvloeien.

Overzicht wettelijk kader