Collectieve arbeidsovereenkomst 16 december 1993 houdende arbeidsregeling voor de losse havenarbeiders van de haven van Gent

  • Artikel 1.1:
    Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de erkende havenarbeiders andere dan in vast dienstverband, losse havenarbeiders genaamd, die ressorteren onder het paritair subcomité voor de haven van Gent, zoals opgericht bij K.B. van 12.8.1974, en op de werkgevers die hen tewerkstellen.
  • Artikel 1.3:
    Om havenarbeid te mogen verrichten in de haven van Gent, moeten de werkgevers de volgende voorwaarden respecteren:
    ...
  • 4. Zich ertoe verbinden voor het uitvoeren van havenarbeid geen andere werknemers dan erkende havenarbeiders te gebruiken.

Overzicht wettelijk kader